Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Niepodległa, strona 8

Kryzys przysięgowy

Kryzys przysięgowy

poniedziałek, 2018-07-09

Na polecenie Józefa Piłsudskiego 9 lipca 1917 roku większość żołnierzy Legionów Polskich odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec.

Kazimierz Sosnkowski

Kazimierz Sosnkowski

niedziela, 2018-07-08

8 lipca 1943 roku, po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego, Kazimierz Sosnkowski został Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

ORP Dragon

ORP Dragon

niedziela, 2018-07-08

ORP Dragon był krążownikiem w polskiej flocie w ramach polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 8 lipca 1944 roku został storpedowany przez niemiecką żywą torpedę.

Operacja „Ostra Brama”

Operacja „Ostra Brama”

sobota, 2018-07-07

7 lipca 1944 roku przez oddziały Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” rozpoczęły operację wojskową mającą na celu samodzielne oswobodzenie Wilna.

Bitwa pod Kostiuchnówką

Bitwa pod Kostiuchnówką

piątek, 2018-07-06

Bitwa pod Kostiuchnówką to najbardziej krwawy bój Legionów Polskich. Trzydniowe walki zakończyły się 6 lipca 1916 roku.

Bitwa pod Janowem

Bitwa pod Janowem

piątek, 2018-07-06

Podczas powstania styczniowego 6 lipca 1863 roku pod Janowem polscy powstańcy stoczyli zwycięską bitwę z oddziałem rosyjskim.

Ostatnia podróż Karla Freudenthala

Ostatnia podróż Karla Freudenthala

piątek, 2018-07-06

6 lipca 1944 roku żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili udany zamach na kata Garwolina – niemieckiego starostę Karla Freudenthala.

Strzelec „Hanka Kołczanka”

Strzelec „Hanka Kołczanka”

czwartek, 2018-07-05

5 lipca 1924 roku urodziła się Anna Wajcowicz – pierwsza poległa w powstaniu warszawskim dziewczyna z batalionu „Zośka”.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »