Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Generał powstania styczniowego Zygmunt Padlewski

Generał powstania styczniowego Zygmunt Padlewski

Opublikowano: wtorek,

Dzisiaj przypada 155 rocznica śmierci naczelnika powstania styczniowego w guberni płockiej generała Zygmunta Padlewskiego.

Zygmunt Padlewski urodził się 1 stycznia 1835 roku w Czerniawce Małej pod Berdyczowem. Był synem powstańca listopadowego. Uczył się w Korpusie Kadetów w Brześciu nad Bugiem, a następnie w Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu. Działał w tajnym Kole Oficerów Polaków, które przygotowywało powstanie w Królestwie Polskim. W 1861 roku Koło Oficerskie wysłało go do Paryża jako instruktora tworzącej się na emigracji polskiej szkoły wojskowej. Wziął jedenastomiesięczny urlop zdrowotny. Nigdy już nie wrócił do carskiego wojska. We Francji był prezesem paryskiego Towarzystwa Młodzieży Polskiej. Wykładał w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo we Włoszech. W 1862 roku wrócił do kraju.

Podlewski jednym z głównych inspiratorów wybuchu powstania styczniowego. W 1863 roku został wojennym naczelnikiem województwa mazowieckiego oraz naczelnikiem powstania w guberni płockiej. Brał udział w wielu bitwach na terenie guberni płockiej. Po bitwie pod Ciechanowem otrzymał stopień generała.

22 kwietnia 1863 roku powóz, którym podróżował Padlewski, został zatrzymany przez patrol rosyjski między miejscowościami Bożymin i Studzianka. Znaleziono broń i powstańcze dokumenty. Generał został aresztowany i odstawiony do więzienia w Lipnie, gdzie został rozpoznany. Kilka dni później przewieziono go do Płocka.

Przed Sądem Wojennym generał Zygmunt Padlewski niczego się nie zapierał, jednak podawał jedynie informacje powszechnie znane. Odmówił odwołania się do łaski carskiej. Sąd skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. W dzień egzekucji, kiedy wieziono Padlewskiego ulicami Płocka, miejscowe kobiety z okien kamienic rzucały bukiety róż i fiołków. Zygmunt Padlewski został rozstrzelany 15 maja 1863 roku na placu ćwiczeń wojska rosyjskiego za rogatkami płońskimi w Płocku.

Rozstrzelanie Padlewskiego

Rozstrzelanie Padlewskiego Czytelnia online