Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Xubuntu

Xubuntu

Opublikowano: sobota,

23 czerwca 2006 roku ukazała się pierwsza wersja Xubuntu – opartej na Ubuntu oraz środowisku graficznym Xfce dystrybucji Linuksa.

Xubuntu powstało z myślą o słabszych komputerach. Do czasu jej wydania, możliwa była samodzielna instalacja środowiska Xfce na istniejącym standardowym systemie Ubuntu. Pierwszą oficjalną samodzielną wersją Xubuntu była wersja 6.06 Long Term Support (LTS). Wykorzystano w niej jądro Linux 2.6.15.7 i Xfce 4.4 1. Z systemem dostarczono specjalnie dobrany pod kątem wymagań zestaw programów. Były to m.in. menedżer plików Thunar, Menedżer pulpitu GDM, procesor tekstu Abiword, arkusz kalkulacyjny Gnumeric, przeglądarka dokumentów Evince PDF oraz menedżer archiwów Xarchiver.

Projekt rozwijany jest do dziś. Nowe wersje udostępniane są w podobnym cyklu wydawniczym jak Ubuntu, dwa razy do roku. Od Ubuntu przejęto sposób numeracji. Aktualna wersja to Xubuntu 18.04. Z numeru wynika, że została wydana w kwietniu 2018 roku. Kolejne podobieństwo to wersje Long Term Support (LTS) o wydłużonym do trzech lat wsparciu technicznym. Dla użytkowników Windowsa należy się małe wyjaśnienie – nowe wersje Ubuntu pojawiają się co pół roku, a system można zaktualizować bez potrzeby ponownej instalacji programów i przenoszenia danych. Przeciętnym użytkownikom wystarcza standardowe, trwające dziewięć miesięcy wsparcie. Wersje LTS przeznaczone są raczej dla specyficznych przypadków, gdzie najważniejsza jest stabilność, np. instalacji na serwerach. Często nowe wersje programów często wymuszają również ponowną, uzględniającą nowe opcje, konfigurację usług.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.