Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Władysława Maciesza

Władysława Maciesza

Opublikowano: czwartek,

Władysława Jadwiga Maciesza z domu Srzednicka herbu Pomian urodziła się 30 czerwca 1888 roku. Używała pseudonimów Sława, Katarzyna, Margarette Wagner. Po wybuchu I wojny światowej była w składzie Oddziału Wywiadowczego I Pułku Legionów. W listopadzie 1914 roku jako kurierka przez linię frontu przedostała się z Krakowa do Warszawy. Brała udział w organizowaniu struktur Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie i w Kijowie. W czasach II RP m.in. była działaczem organizacji Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Angażowała się także w działalność polityczną, w latach 1935–1938 była senatorem IV kadencji.

Po klęsce wrześniowej wstąpiła do Służby Zwycięstwu Polski. Po służbie w kobiecym oddziale dywersyjno-sabotażowym „Dysk” została kurierem wywiadu Armii Krajowej, m.in. przewoziła materiały na trasie Warszawa — Wiedeń. Były wśród nich meldunki na temat niemieckiego rakietowego ośrodka doświadczalnego w Peenemünde.

W 1943 w Wiedniu została zatrzymana przez Gestapo. Podczas brutalnego śledztwa próbowała popełnić samobójstwo. Na początku 1945 roku została skazana na śmierć przez ścięcie na gilotynie, ocalała przez przypadek, w Wiedniu nie było gilotyny. Po wojnie powróciła do Polski. Po dwuletnim pobycie w gestapowskim więzieniu miała zrujnowane zdrowie, zmiany, które zaprowadzili w kraju komuniści, pozbawiły ją dachu nad głową. Do końca życia mieszkała w Warszawie w trudnych warunkach materialnych. Zmarła 21 czerwca 1967 roku.

Czytelnia online