Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie 21 grudnia 2017 roku na spotkaniu opłatkowym spotkali się nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, emeryci i renciści. Uroczystość wigilijna połączona była z degustacją potraw wigilijnych, które zostały przygotowane przez uczniów z klas gastronomicznych.

Gości obsługiwały uczennice: Justyna Banach, Alicja Trzcińska , Klaudia Tomporowska, Wiktoria Kurzawa, Agata Grabowska, Katarzyna Zubrzycka i Natalia Schubert.

Uczniom, którzy zaangażowali się w prace związane z przygotowaniem spotkania wigilijnego serdeczne podziękowania składa Komisja Przedmiotów Zawodowych Gastronomicznych.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie