Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » WebScaleSQL

WebScaleSQL

Opublikowano: wtorek,

27 marca 2014 roku Facebook, Google, LinkedIn i Twitter ogłosiły powstanie projektu WebScaleSQL – systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych. Był on odgałęzieniem MySQL 5.6 mającym zaspokoić specyficzne potrzeby założycieli projektu. Uruchamianie standardowej wersji MySQL na farmach serwerów w celu obsługi gigantycznej ilości danych stwarzało szereg trudności. Z tego typu problemami zetknęło się kilka firm. W swoich środowiskach produkcyjnych wdrażały one różne rozwiązania.

Porozumienie między Facebook, Google, LinkedIn i Twitter miało zapewnić scentralizowaną strukturę rozwojową dla systemu zarządzania olbrzymimi bazami danych. Połączenie wysiłków dużych firm mogło dać lepsze efekty i obniżenie kosztów prac, a także wytworzyć pewnego rodzaju standard.

Projekt był otwarty, jednak zmiany w kodzie bazowym MySQL pochodziły od programistów zatrudnionych przez cztery firmy założycielskie. Kod źródłowy WebScaleSQL udostępniono w serwisie GitHub na zasadach drugiej wersji GNU General Public License. WebScaleSQL jest dostępny w formie kodu źródłowego, nie istnieją oficjalne pliki binarne. Kompilacja i uruchomienie WebScaleSQL jest możliwe tylko w środowisku Linux.

W grudniu 2016 roku na stronie internetowej WebScaleSQL ogłoszono, że firmy założycielskie nie będą już uczestniczyć w projekcie. Jako przyczynę zakończenia współpracy przedstawiono różnice między potrzebami czterech firm.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.