Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Universal Trading Platform

Universal Trading Platform

Opublikowano: niedziela,

Od 15 kwietnia 2013 roku Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie obsługuje nowy system informatyczny zakupiony od NYSE Technologies. Jest on wykorzystywany przez wiele europejskich i światowych giełd, m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Warszawska giełda dołączyła do sieci najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

System transakcyjny Universal Trading Platform (UTP) został zaimplementowany na bazie systemu Linux. Efektem zmian było znaczne zwiększenie wydajności warszawskiej giełdy, UTP jest w stanie obsłużyć dwadzieścia tysięcy transakcji na sekundę, w poprzednim systemie było to zaledwie około 300 zleceń. Funkcjonalność systemu została poszerzona, pojawiły się nowe rodzaje i typy ważności zleceń. UTP jest wysoce skalowalny, dodanie jednego serwera Trading Unit przynosi zwiększenie wydajności o kolejne dziesięć tysięcy zleceń na sekundę.

Poprzedni system informatyczny giełdy w Warszawie to opracowany przez firmę Hewlett-Packard Warset. Był on wykorzystywany od 17 listopada 2000 roku.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie