Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Podziękowanie dla wolontariuszy z naszej szkoły

Podziękowanie dla wolontariuszy z naszej szkoły

Opublikowano: czwartek,

Na ręce dyrekcji naszej szkoły otrzymaliśmy podziękowanie z Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie za pomoc naszych wolontariuszy podczas Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Ta impreza w tym roku doczekała się już dwunastej edycji.

2 czerwca, podczas spartakiady, niepełnosprawnymi dziećmi opiekowali się uczniowie z klas: I TOR (Technikum Organizacji Reklamy), III TUG (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych), I TML (Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego), III C (Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca/ kucharz) oraz I B (Branżowa Szkoła I stopnia). Z ramienia naszej szkoły opiekunem wolontariuszy była pani Teresa Bałdyga.

Podziękowanie Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie

Informacje

http://zszmragowo.pl/szkola-mragowo/2018/Spartakiada-Dzieci-i-Mlodziezy-Niepelnosprawnych

QR Code