Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Robin Milner

Robin Milner

13 stycznia 1934 roku urodził się brytyjski informatyk Robin Milner. W 1991 roku został on uhonorowany nagrodą Turinga.

Robin Milner po ukończeniu studiów początkowo podjął pracę jako nauczyciel, później poświęcił się karierze akademickiej. Pracował na wielu znanych brytyjskich uczelniach (m.in. na Uniwersytecie Cambridge jako szef Laboratorium Komputerowego).

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, w 1991 roku otrzymał nagrodę Turinga za swoje trzy osiągnięcia:

  1. LCT (Logic for Computable Functions), mechanizacja „Logiki funkcji obliczeniowych” Scotta, prawdopodobnie pierwszym opartym na teorii, a zarazem praktycznym narzędziem dla automatycznego dowodzenia twierdzeń;
  2. ML (Meta Language) pierwszy język uwzględniający wielokształtny typ wnioskowania, razem z mechanizmem typowania dynamicznego wyjątków;
  3. CCS (Calculus of communicating systems), ogólna teoria współbieżności. Dodatkowo sformułował i mocno zaawansował pełną abstrakcję, naukę o związkach zachodzących pomiędzy semantyką operacyjną a znaczeniową.

Robin Milner zmarł w 2010 roku.

Czytelnia online