Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Opublikowano: czwartek,

W dniu 13 marca 2018 klasa 3B gościła na lekcji pracownika Komendy Powiatowej w Mrągowie – młodszego aspiranta i dzielnicowego Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. Podczas spotkania z funkcjonariuszem Policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie i użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły i zasady przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych w zależności od dobrej czy złej opinii danej osoby z poprzedniej placówki, kary sądowe, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje.

Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane były podczas wyżej wymienionej prelekcji w sposób dostosowany do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji przedstawił uczniom, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Ciekawostką było to, że Pan Policjant K. Kaczmarczyk jest byłym uczniem naszej szkoły. Opowiedział też jak zostać Policjantem i jakie są uroki tego zawodu.

Na zakończenie spotkania uczniowie i wychowawca złożyli serdeczne podziękowanie prowadzącemu za ciekawą i interesującą prelekcję, z której wynieśli wiele cennych informacji.

Ewa Kisiel

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie