Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

13 lutego 1834 roku Adam Mickiewicz ogłosił zakończenie prac nad swoim najbardziej znanym dziełem. „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie” to poemat epicki, który powstał w latach 1832–1834 w Paryżu. Jest on stałą pozycją na liście polskich lektur szkolnych. W 2012 roku dzieło Mickiewicza było publicznie odczytywane podczas akcji społecznej „Narodowe Czytanie”. Od 2014 roku rękopis utworu widnieje na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

Czas akcji „Pana Tadeusza” to przełom 1811 i 1812 roku. Utwór składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem:

 • Księga I – Gospodarstwo (na początku Inwokacja);
 • Księga II – Zamek;
 • Księga III – Umizgi;
 • Księga IV – Dyplomatyka i łowy;
 • Księga V – Kłótnia;
 • Księga VI – Zaścianek;
 • Księga VII – Rada;
 • Księga VIII – Zajazd;
 • Księga IX – Bitwa;
 • Księga X – Emigracja. Jacek;
 • Księga XI – Rok 1812;
 • Księga XII – Kochajmy się.

Pierwsze wydanie miało miejsce w Paryżu 28 czerwca 1834 roku nakładem wydawnictwa Aleksandra Jełowickiego. Utwór doczekał się wielu adaptacji, m.in. zrealizowano dwa filmy fabularne: „Pan Tadeusz” z 1928 roku w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego oraz „Pan Tadeusz” z 1999 w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie