Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Powtarzanie klas i poprawki

Powtarzanie klas i poprawki

Opublikowano: wtorek,

Uczniowie mający poprawki powinni do 20 czerwca 2018 do godziny 13:00 złożyć podanie o egzamin poprawkowy. Wzór podania można otrzymać w bibliotece szkolnej. Przypominamy, że maksymalnie można zdawać egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów.

Uczniowie niepromowani wyrażający chęć powtarzania tej samej klasy w roku szkolnym 2018/2019 powinni do 22 czerwca 2018 roku do godziny 13:00 złożyć do Dyrektora szkoły podanie o powtarzanie klasy. Podanie powinno być zaopiniowane przez wychowawcę klasy. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia powinni dołączyć do podania aneks umowy od pracodawcy.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie