Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

Opublikowano: środa,

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie to miejsce, które upamiętnia martyrologię polskich wsi podczas II wojny światowej. W lipcu 1943 roku świętokrzyska wieś Michniów została doszczętnie spalona, a jej mieszkańcy wymordowani. Inicjatorem powstania ogólnopolskiego Mauzoleum była Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Od roku 2008 Mauzoleum w Michniowie jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.

W michniowskim Domu Pamięci Narodowej umieszczono stałą wystawę oraz ośrodek badawczy. Za mogiłą ofiar pacyfikacji powstało Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich. Umieszczane są tam krzyże symbolizujące spacyfikowane przez Niemców wsie. W pięćdziesiątą rocznicę pacyfikacji odsłonięto „Pieta Michniowska”. W 2004 roku na terenie sanktuarium odsłonięto pomnik „Pożoga Wołynia” upamiętniający wsie wymordowane przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu.

W latach 1939–1945 Niemcy i ich kolaboranci spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski. Podobny los dotknął także wiele miejscowości na Kresach Wschodnich. Brutalność i liczba ofiar niemieckich pacyfikacji w Polsce często przewyższała znane na świecie miejsca kaźni w Lidicach i Oradour-sur-Glane.

Czytelnia online

Informacje

http://zszmragowo.pl/szkola-mragowo/2018/Mauzoleum-Martyrologii-Wsi

QR Code