Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2018

Opublikowano: środa,

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Pełne wyniki będą udostępnione 11 września 2018 roku. Prezentowane dane dotyczą egzaminów, które odbyły się w maju 2018 roku.

Do egzaminu przystąpiło 247 840 osób, 158 797 w liceach ogólnokształcących oraz 89 043 w technikach. Jeśli chodzi o ogólne wyniki, lepiej wypadły licea ogólnokształcące. Dla porównania zamieszczemy także wyniki z ubiegłego roku – naszym zdaniem są one bardzo zbliżone.

Rok 2018

 Wszyscy zdającyLicea OgólnokształcąceTechnika
Osoby, które zdały egzamin 79,7% 85,3% 69,6%
Osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 14,8% 10,6% 22,3%
Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 5,5% 4,1% 8,1%

Rok 2017

 Wszyscy zdającyLicea OgólnokształcąceTechnika
Osoby, które zdały egzamin 78,5% 84,4% 67,9%
Osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 14,8% 10,7% 22,4%
Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 6,7% 4,9% 9,7%

W województwie warmińsko-mazurskim egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 66% absolwentów technikum i 83% absolwentów liceum ogólnokształcącego.

Technikum – odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

Przedmiot Rok 2018 Rok 2017
język polski 96%96%
matematyka 75%75%
język angielski 93%89%
język niemiecki 92%93%

Unieważnienia egzaminu maturalnego

Liczba unieważnień egzaminu systematycznie maleje.

RokOgółem unieważnieńW tym po egzaminie egzaminator stwierdził niesamodzielność
2015 370 122 (33%)
2016 305 110 (39%)
2017 285 61 (21%)
2018 259 96 (37%)

Unieważnienia w maju 2018 szczegółowo

W czasie egzaminu
Niesamodzielne rozwiązywanie zadań 3
Wniesienie / korzystanie z urz. telekom.51
Zakłócanie przebiegu egzaminu 2
Po egzaminie
Naruszenie przepisów przeprowadzania 90
Egzaminator stwierdził niesamodzielność 96
Zagubienie / zniszczenie arkusza 0
Inne przypadki 17
Razem 259

Zestawienie opracowano na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na stronie internetowej CKE dostępne są dodatkowe informacje.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie