Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Pierwszy Marszałek Polski

Pierwszy Marszałek Polski

Opublikowano: poniedziałek,

19 marca 1920 roku w dniu swoich imienin Józef Piłsudski przyjął unikatowy stopień Pierwszego Marszałka Polski. Kilka godzin później wydał krótki dekret w tej sprawie: „Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam”.

W chwili odzyskania niepodległości przez Polskę Piłsudski posiadał stopień brygadiera. W polskiej hierarchii wojskowej nie ma takiego stopnia. Pośród oficerów odrodzonego kraju byli dowódcy o wyższej szarży. Piłsudski nigdy nie odbył służby zasadniczej i nie uczył się w szkole wojskowej. Mundur Związku Strzeleckiego założył po czterdziestce, a wojennego rzemiosła uczył się na frontach pierwszej wojny światowej.

Latem 1919 roku minister spraw wojskowych generał Józef Leśniewski w imieniu wojska poprosił Sejm o przyznanie Piłsudskiemu stopnia Pierwszego Marszałka Polski. Zdominowany przez prawicę Sejm odrzucił prośbę. Padły także argumenty, że ten stopień bardziej należy się generałowi Józefowi Hallerowi.

Wojskowi postanowili załatwić tę sprawę inaczej. W 1919 roku na mocy ustawy o ustalaniu starszeństwa i nadawaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskim powołano Ogólną Komisję Weryfikacyjną. Na pierwszym posiedzeniu Komisji 26 lutego 1920 roku postanowiono, że stopień Marszałka zostanie jednak przyznany. W dniu imienin Komendanta przedstawiciele Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej pojawili się u Piłsudskiego z prośbą o przyjęcie nominacji. Prośba została przyjęta, a Piłsudski jako Naczelny Wódz zatwierdził awans.

Oficjalne uroczystości odbyły się dopiero kilka miesięcy później. 15 listopada 1920 roku na Placu Zamkowym w Warszawie Pierwszy Marszałek Polski odebrał buławę – symbol władzy i bezwzględnego posłuchu. Buława została poświęcona w czasie mszy polowej. Wykonawcą buławy był profesor Mieczysław Kotarbiński z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wykonał ją ze srebra i złota, za wzór posłużyły buławy hetmańskie z czasów I Rzeczypospolitej.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie