Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Magdalena Morawska

Magdalena Morawska

Opublikowano: poniedziałek,

Maria Magdalena Morawska „Magda” urodziła się 20 sierpnia 1922 roku w Jurkowie koło Poznania. Jej ojciec był dyplomatą i działaczem społecznym. Magdalena Morawska to prawnuczka czterech generałów – Jana Henryka Dąbrowskiego, Franciszka Morawskiego, Karola Turno i Dezyderego Chłapowskiego. Jej dom rodzinny był przepełniony patriotyzmem i poszanowaniem dla tradycji narodowych. Ukończyła Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu. Przed wojną rozpoczęła naukę w Liceum im. Św. Teresy w Rabce, jednak maturę zdała już na tajnych kompletach.

Druga wojna światowa okazała się czasem rozłąki dla rodziny Morawskich. Magdalena razem z matką i młodszym bratem została w okupowanym kraju. Jej ojciec, Kajetan Dzierżykraj-Morawski, jako wiceminister skarbu razem z rządem opuścił kraj w 1939 roku. Podążył za nim najstarszy syn.

Morawska włączyła się do działalności konspiracyjnej. Była członkiem organizacji Konfederacja Narodu. Po scaleniu KN z Armią Krajową Magdalena trafiła do Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Znała biegle francuski i niemiecki, dlatego powierzano jej zadania wywiadowcze realizowane na terenie Niemiec. W 1943 roku podjęła pracę w warszawskim przedstawicielstwie szwajcarskiej firmy farmaceutycznej. Dzięki temu Kedyw mógł pozyskiwać duże ilości leków i środków opatrunkowych.

Podczas powstania warszawskiego była łączniczką dowódcy Zgrupowania „Radosław”. 6 sierpnia przy ulicy Okopowej została ciężko raniona. Zmarła w powstańczym szpitalu tego samego dnia.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie