Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Do pracy z kwalifikacjami

Do pracy z kwalifikacjami

MAZURSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
11-700 MRĄGOWO pl. Kajki 4
Tel. Kom. 601 052 737
e-mail: MCKZ_ teresa @o2.pl

Od września 2017 r. rusza projekt dotacyjny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie!

Dnia 08 września 2017 roku Mazurskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Mrągowie podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pn.: „Do pracy z kwalifikacjami” będzie realizowany do sierpnia 2018 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie 20 uczniów.

Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy szkoły z pracodawcą.

Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia są kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie oferujemy uczniom kurs:

Spawanie Metoda MAG/135/ i TIG/141/,gastronomiczny i kurs fryzjerski.

Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

BIURO PROJEKTU

MAZURSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Teresa Krysiak
11-700 Mrągowo ul: Plac Kajki 4.
Tel/fax 89 741 73 85 kom. 601 052 737 w godz .8:00 – 16:00

Czytelnia online