Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego

Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego

Opublikowano: czwartek,

22 czerwca w naszej szkole uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Były nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia, frekwencję i pracę na rzecz szkoły. Wśród nagrodzonych znalazł się kandydat do Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Marcin z drugiej klasy technikum informatycznego. W ostatnim roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce osiągnęli uczniowie z klasy pierwszej i drugiej technikum informatycznego. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W tym roku ostatni dzwonek w naszej szkole miał szczególny charakter. Uroczystość była ostatnią, w której pan Paweł Długoborski uczestniczył jako pełniący obowiązki dyrektor. Po czterdziestu latach w szkole przechodzi on na zasłużoną emeryturę. Społeczność szkoły podziękowała dyrektorowi ZSZ za długoletnią pracę kwiatami i oklaskami.

„Nie liczyłem nigdy tych godzin i dni spędzonych w szkole, ale myślę, że współpraca z nauczycielami, administracją, obsługą to niezwykle budująca i wspaniała sprawa” –– Paweł Długoborski.

W nowym roku szkolnym czekają nas duże zmiany. Nastąpi połączenie Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie z Mrągowskim Centrum Kształcenia i utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. A więc żegnaj Zespole Szkół – witaj Centrum Kształcenia.

„Życzę Wam wszystkim, by w nowej szkole o nowej nazwie, pracowało się Państwu bardzo dobrze oraz by organ prowadzący dostrzegał problemy, które tutaj występują i wspierał szkołę w rozwoju” –– Paweł Długoborski.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie