Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Joachim Joachimczyk

Joachim Joachimczyk

Opublikowano: środa,

Joachim Joachimczyk urodził się 16 maja 1914 roku w Swornigaciach na Kaszubach. Przed drugą wojną światową mieszkał w Gdyni. Jako podporucznik 16. Dywizji Piechoty walczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji niemieckiej zamieszkał w Warszawie.

Od 1942 roku działał w konspiracji. Posługiwał się pseudonimem „Joachim”. Po przeszkoleniu fotograficznym został fotoreporterem Referatu Fotograficznego Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Podczas powstania warszawskiego wykonał wiele zdjęć w Śródmieściu, na Powiślu i Czerniakowie. Przetrwało co najmniej kilkaset spośród nich. Powstanie Joachim Joachimczyk dokumentował aparatami Kodak, Leica oraz kamerą filmową.

Po kapitulacji powstania warszawskiego trafił do obozu jenieckiego pod Hamburgiem. Zbiegł z transportu do kolejnego obozu. Dobrze znał język niemiecki – bez dokumentów przejechał przez Niemcy i w listopadzie 1944 znalazł się w Gdyni. Nawiązał kontakt z Tajnym Hufcem Harcerzy i uczestniczył w dwóch ważnych akcjach wywiadowczych. Efektami akcji B-1 było zdobycie planów niemieckiej bazy marynarki wojennej w Gdyni oraz wykonanie zdjęć okrętów znajdujących się w Gdyni. Po przekazaniu tych materiałów Brytyjczykom w grudniu 1944 roku przeprowadzili oni udany nalot na port w Gdyni, niszcząc wiele jednostek. Zatonął wtedy znany Polakom pancernik Schleswig-Holstein.

Akcja wywiadowcza o kryptonimie B-2 została przeprowadzona w ostatniej fazie wojny. Ustalono dokładne dane na temat niemieckich umocnień w okolicach Gdyni i dostarczono je Armii Czerwonej. Znajomość tych informacji pozwoliła uniknąć strat wśród żołnierzy i ludności cywilnej.

Po wojnie Joachim Joachimczyk ukończył studia ekonomiczne i przez wiele lat pracował jako nauczyciel oraz dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Gdyni-Cisowej. Zmarł 4 maja 1981 roku w Gdańsku. W latach powojennych zdjęcia sygnowane pseudonimem „Joachim” znajdowały się w obiegu, jednak nazwisko ich autora pozostawało nieznane. Zagadkę tę rozwiązał dopiero w 1979 roku profesor Władysław Jewsiewicki.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie