Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Microsoft Intune

Microsoft Intune

Opublikowano: piątek,

Siedem lat temu na polskim rynku zadebiutowała nowa usługa w chmurze firmy Microsoft. Microsoft Intune przeznaczona jest dla małych i średnich firm. Usługa upraszcza procesy zarządzania komputerami stacjonarnymi i różnymi rodzajami urządzeń mobilnych. Rozwiązanie daje administratorom możliwość kontrolowania z jednego miejsca urządzeniami mobilnymi oraz komputerami stacjonarnymi i wirtualnymi.

Intune obsługuje urządzenia z systemami WIndows, Android i iOS. Składa się z elementów: oprogramowania i danych w chmurze obliczeniowej z jednej strony, a z drugiej urządzeń klienckich z zainstalowanym klientem usługi Windows Intune. Komponenty po stronie klienta:

  • Windows Update Agent – pobieranie aktualizacji systemu operacyjnego i oprogramowania.
  • System Center Operation Manager Agent – monitorowanie i raportowanie stanu urządzenia.
  • Policy Platform – pobieranie zdefiniowanych ustawień z Intune i przetwarzanie ich po stronie systemu klienta.
  • Microsoft Antimalware Agent – zabezpieczanie przed złośliwym oprogramowaniem.
  • Microsoft Easy Assistant – zdalna pomoc dostarczana użytkownikom przez administratorów.
Czytelnia online