Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

19 stycznia 1999 roku powołano Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Aktualnie siedziba IPN mieści się przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. Instytut posiada jedenaście oddziałów (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Dodatkowo w siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN (Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Radom).

Zadania IPN

 • gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.;
 • prowadzenie badań naukowych,
 • działalność w zakresie edukacji publicznej,
 • poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • upamiętnianie historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.,
 • udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.

Struktura Instytutu

 • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Biuro Lustracyjne,
 • Archiwum IPN,
 • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
 • Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,
 • Biuro Edukacji Narodowej,
 • Biuro Badań Historycznych.

Osoby sprawujące urząd Prezesa IPN

 1. Leon Kieres (30 czerwca 2000 – 29 grudnia 2005),
 2. Janusz Kurtyka (29 grudnia 2005 – 10 kwietnia 2010),
 3. p.o. Franciszek Gryciuk (10 czerwca 2010 – 28 czerwca 2011),
 4. Łukasz Kamiński (28 czerwca 2011 – 22 lipca 2016),
 5. Jarosław Szarek (22 lipca 2016 – ?).
Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.