Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » GNU General Public License

GNU General Public License

Opublikowano: piątek,

Po kilkunastu miesiącach prac, 29 czerwca 2007 roku, została wydana trzecia wersja licencji GNU General Public License.

GNU General Public License (GPL) powstała na potrzeby projektu GNU. Jej pierwsza wersja ujrzała światło dzienne w 1989 roku. Pierwowzorem GPL była licencja Emacs General Public License. W czerwcu 1991 roku opublikowano drugą wersję GPL. Aktualną wersją jest GPLv3 z czerwca 2007 roku.

Zgodnie z informacjami ze strony projektu GNU celem licencji GNU GPL jest zapewnienie użytkownikom oprogramowania czterech wolności:

  • Wolność do uruchamiania programu jak chcecie, w dowolnym celu (wolność 0).
  • Wolność do analizowania, jak działa program i zmieniania go, aby robił co i jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest dostęp do kodu źródłowego.
  • Wolność do rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym ludziom (wolność 2).
  • Wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego.

GNU General Public License jest tzw. licencją wirusową. Oznacza to, że każdy program, którego autor skorzystał z kodu dostępnego na zasadach GPL, musi być oparty o licencję GNU GPL. Większość licencji wolnego oprogramowania jest kompatybilna z GPL – udostępniony na ich zasadach kod można włączyć do projektów na licencji GPL.

Najlepszym źródłem informacji na temat licencji GNU General Public License jest strona internetowa projektu GNU.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.