Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Jakie barwy ma polska flaga?

Jakie barwy ma polska flaga?

Opublikowano: środa,

90 lat temu weszło w życie rozporządzenie zmieniające odcień czerwieni na fladze Polski. Spróbujemy odpowiedzieć na pozornie banalne tytułowe pytanie.

Odcień bieli na polskiej fladze

wg ustawy #E9E8E7 od 1980
biały #FFFFFF nieoficjalny

Odcień czerwieni na polskiej fladze

karmazyn #DC143C 1921–36
cynober #E34234 1928–80
z ustawy #D4213D od 1980
czerwony #FF0000 nieoficjalny

Powyższe kolory podano po przeliczeniu na przestrzeń barw RGB w postaci zapisu szesnastkowego.

Jak każdy wie, barwy polskiej flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego. W heraldyce bieli używa się jako reprezentacji srebra. Kolor biały może oznaczać także wodę lub duchową czystość i niepokalanie. Kolor czerwony to symbol ognia i krwi lub odwagi i waleczności.

Przez wiele wieków, bez żadnego umocowania prawnego, polskimi kolorami były biel i czerwień karmazynowa. Formalnie po raz pierwszy polskie barwy regulowała uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku – „Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w 1919 roku ogłosił „Ustawę o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej”. Zawarte w ustawie określenie koloru jako „czerwony” jest dość nieprecyzyjne, dlatego dwa lata później Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało broszurę, w której odcień czerwieni zdefiniowano jako karmazyn. W 1927 roku odcień koloru czerwonego został zmieniony na cynober. Ten sam odcień zachowano w ustawie z 1955 roku.

Do 1980 roku biel wchodząca w skład barw Polski była określana słownie bez żadnych parametrów. Ustawę z 31 stycznia 1980 roku opracował zespół ekspertów: Szymon Kobyliński, Maria Szypowska, Kazimierz Sikorski i Nikodem Sobczak. W załączniku nr 2 do ustawy barwy flagi określono za pomocą współrzędnych trójchromatycznych, a dokładne objaśnienie zastosowanych parametrów to „Współrzędne trójchromatyczne barw x, y, ich składowa Y oraz dopuszczalna różnica barwy E w przestrzeni barw CIE 1976 (L* u* v*) ustalona według wzoru CIELUV przy iluminancie C i geometrii pomiarowej d/0”. Czerwień wynikająca z wyliczeń parametrów podanych w ustawie to karmazyn. Zastosowany w przypadku koloru białego parametr jasności, powoduje, że nie jest to idealna biel. Prawdopodobnie ustawodawca, wybierając ten kolor, kierował się realnym brakiem dostępności idealnie białych tkanin.

Kolory określone w czasach PRL dobierano do płótna wełnianego, na innych tkaninach dają one odmienny efekt. Współrzędne CIELUV trudno przeliczać na inne formaty. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli używane oficjalnie symbole narodowe w wielu przypadkach nie są zgodne z przepisami. W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości planowana jest nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie RP. Jako obszary wymagające zmian podaje się m.in. „załączniki, które obecnie nie spełniają wymogów współczesnych metod graficznych”.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie