Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Fernando José Corbató

Fernando José Corbató

Opublikowano: niedziela,

1 lipca 1926 roku w Oakland urodził się Fernando José Corbató – pionier wielozadaniowych systemów operacyjnych z podziałem czasu. Studiował w California Institute of Technology (Caltech). W 1956 roku uzyskał stopień doktora z fizyki w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pracował w Centrum Obliczeniowym MIT, na tej uczelni został profesorem w 1965 roku.

W listopadzie 1961 roku Fernando Corbató zaprezentował wczesną wersję systemu operacyjnego Compatible Time Sharing System (CTSS), którego był współtwórcą. CTSS był prawdopodobnie pierwszym systemem z podziałem czasu – możliwością jednoczesnego wykonywania wielu zadań w obrębie jednej maszyny (procesora). Miał wielki wpływ na projektowanie kolejnych systemów wielozadaniowych. Mechanizm podziału czasu procesora umożliwił jednoczesną pracę wielu użytkowników. W systemie CTSS Corbató, jako pierwszy, wykorzystał hasła do zabezpieczenia zasobów.

Doświadczenia wyniesione z prac nad Compatible Time Sharing System Fernando Corbató wykorzystał w kolejnym projekcie, który współtworzył – systemie Multics (Multiplexed Information and Computing Service). Multics to następny wielki krok w historii systemów operacyjnych z podziałem czasu. Stał się on bezpośrednią inspiracją dla Kena Thompsona podczas projektowania systemu Unix (Unix Time-Sharing System).

Fernando José Corbató w 1990 roku „za pionierską pracę w uporządkowaniu pomysłów i kierowanie rozwojem systemów komputerowych na dużą skalę, ogólnego przeznaczenia z podziałem czasu i zasobów, CTSS i Multics” otrzymał nagrodę Turinga – „informatyczną nagrodę Nobla”.

Czytelnia online