Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » E.12: Linux – Pomoc systemowa – 1

E.12: Linux – Pomoc systemowa – 1

Opublikowano: czwartek,

Na etapie praktycznym egzaminu z kwalifikacji E.12 w części dotyczącej Linuksa zdający mają znacznie ułatwione zadanie. Domyślnie z systemem dostarczona jest duża ilość dokumentacji, w tym także podręczniki użytkownika. Dzisiaj przypominamy narzędzie man.

Przykłady

0:04 man intro Intro to wprowadzenie do podstawowych poleceń użytkownika. Niektóre z nich są użyteczne także na egzaminie zawodowym. Wszystkie strony man składają się z kilku podstawowych części. Warto zwrócić uwagę na sekcję „ZOBACZ TAKŻE” (SEE ALSO) – może być tam zawarta cenna podpowiedź właściwego kierunku poszukiwań.

0:35 man -k password Strony podręcznika można przeszukiwać według słów kluczowych za pomocą opcji k. Zdarza się, że istnieje kilka stron pomocy man o tej samej nazwie, różnią się one numerem sekcji.

1:00 apropos passwd Polecenie apropos jest aliasem komendy man -k, który łatwiej zapamiętać.

1:10 man 5 passwd Sekcja 5 dotyczy formatów plików, polecenie man 5 passwd przywoła stronę na temat pliku passwd.

1:20 man passwd Domyślnym numerem sekcji jest 1 (programy i polecenia), polecenie man passwd otwiera stronę na temat programu passwd.

1:25 man man Instrukcja obsługi podręcznika, m.in. mozna dowiedzieć się więcej o sekcjach.

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Powtórki z kwalifikacji E.12

System Linux

Montaż

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie