Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » E.12: Linux – Kompresja plików – 2

E.12: Linux – Kompresja plików – 2

Opublikowano: środa,

W kolejnym odcinku powtórek prezentujemy podstawy obsługi programu tar (Tape Archiver – „archiwizator taśmowy”). Jest to program z długą historią, początkowo używany był do przygotowania plików archiwizowanych na taśmach magnetycznych. Tape Archiver posiada wsparcie dla kompresji plików.

Ćwiczenie

W katalogu domowym użytkownika zszmragowo utwórz katalog egzamin, a w nim stwórz plik tekstowy o nazwie informatyk.txt. Z pomocą programu tar wykonaj skompresowane programem gzip archiwum - kopię katalogu egzamin.

Rozwiązanie

0:04 mkdir egzamin Utworzenie katalogu egzamin.

0:10 > egzamin/informatyk.txt Utworzenie pliku tekstowego o nazwie informatyk.txt w katalogu egzamin.

0:25 tar --help | less Jeśli nie pamiętasz opcji programu tar możesz skorzystać z pomocy. Aby zapewnić możliwość przewijania ekranu strzałkami, wykorzystano program less. W środowisku graficznym równie dobrze można skorzystać z myszki. Wymagane opcje to create, gzip oraz file – skrótowo czf.

1:40 tar -czvf archiwum.tar.gz egzamin Utworzenie skompresowanego pliku archiwum.tar.gz. Dodatkowa opcja v (verbose) wyświetla informacje o przetwarzanych plikach.

1:46 ls Wyświetlenie zawartości katalogu bieżącego.

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Powtórki z kwalifikacji E.12

System Linux

Montaż

Czytelnia online