Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » E.12: Linux – Przestrzeń dyskowa

E.12: Linux – Przestrzeń dyskowa

Opublikowano: czwartek,

Egzaminy zawodowe coraz bliżej. Przedstawiamy kolejny film powtórkowy do kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych) dla uczniów naszej szkoły. Wprowadziliśmy dwie zmiany. We wszystkich odcinkach tego cyklu pod filmem będziemy dołączać aktualizowany na bieżąco spis treści. Zrezygnowaliśmy także z alternatywnych formatów filmów.

Ćwiczenie

Wyświetl informacje na temat dysków, partycji oraz rozmiarze katalogu /boot.

Komendy

0:02 lsblk Wyświetlanie informacji o urządzeniach blokowych

0:08 df -h Informacje o strukturze partycji i ich wykorzystaniu

0:14 du -sh /boot Sumaryczny rozmiar katalogu /boot

Opcja h pozwala w programach df i du wyświetlić informacje o zajętości miejsca w bardziej czytelnej dla człowieka formie. Opcja s w programie du wymusza wypisanie sumarycznej wartości wszystkich elementów w danym katalogu. Wszystkie trzy prezentowane programy mają znacznie więcej opcji, są one opisane w pomocy (opcja --help, przykładowe wywołanie: du --help).

Film

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Powtórki z kwalifikacji E.12

System Linux

Montaż

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie