Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Opublikowano: czwartek,

„W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty…” –– ustawa z dnia 29 września 2017 roku.

12 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Nowe święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu ubiegłego roku. Symboliczna data nawiązuje do pacyfikacji świętokrzyskiej wsi Michniów. W dniach 12-13 lipca 1943 roku mieszkańcy tej miejscowości zostali w okrutny sposób wymordowani, a ich domostwa spalone.

„Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów” –– uzasadnienie ustawy.

Okupanci niemieccy i ich kolaboranci w latach 1939–1945 spacyfikowali ponad 800 wsi. Krwawo w historii polskiej wsi zapisała się tzw. Rzeź Wołyńska – nacjonaliści ukraińscy z UON i UPA w bestialski sposób wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Brutalność i liczba ofiar pacyfikacji w Polsce często przewyższała znane na świecie miejsca kaźni w Lidicach i Oradour-sur-Glane.

„Dla ocalenia od zapomnienia i upamiętnienia zasług polskiej wsi w walce z okupantami, jej patriotycznej postawy i okrutnych cierpień w czasie II wojny światowej powinien zostać ustanowiony Dzień Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi” –– uzasadnienie ustawy.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie