Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy

Opublikowano: środa,

„Ten, kto tak jak wy uciekł ze swojej ziemi z powodu ucisku, wojny, natury zniekształconej przez zanieczyszczenia i pustynnienie czy niesprawiedliwego rozdziału zasobów planety jest bratem, z którym trzeba dzielić się chlebem, domem, życiem. Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej wymaga wasza obecność. Traktowani jak ciężar, problem, koszt, jesteście tymczasem darem” –– papież Franciszek.

Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) to coroczne święto obchodzone na całym świecie 20 czerwca. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 grudnia 2000 roku. Święto jest okazją do zwrócenia uwagi na losy ludzi, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, walcząc o bezpieczeństwo, wolność i życie. Konieczność wyjazdu z rodzinnego kraju spotkała miliony osób na całym świecie.

W ramach obchodów Światowego Dnia Uchodźcy w wielu krajach organizowane wydarzenia kulturalne, okazjonalne pikniki, szkolenia i konferencje. Pomaga to zrozumieć sytuację i potrzeby uchodźców na całym świecie. W Polsce w akcję angażuje się Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Refugee.pl im. M.Jasiczek.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie