Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

Opublikowano: czwartek,

„W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku – bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją, zamordowanym z rozkazu Stalina na terenie północno-wschodniej Polski w czasie pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec” –– ustawa Sejmu z dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. W lipcu 1945 roku regularne oddziały Armii Czerwonej oraz wojska NKWD wspomaganie przez polskich komunistów przeprowadziły operację wymierzoną przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowego. Akcja objęła tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolice w rejonie Suwałk i Augustowa. Podczas obławy zatrzymano około siedmiu tysięcy osób. Około sześciuset osób narodowości polskiej przepadło bez śladu – przyjmuje się, że zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu.

„Rodziny Ofiar do chwili obecnej nie doczekały się moralnej satysfakcji. Musiały swój ból ukrywać, ale mimo szykan, zastraszania i pogardy ze strony władz komunistycznych podejmowały na własną rękę próby wyjaśnienia losu swych bliskich” –– uzasadnienie ustawy.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie

Informacje

http://zszmragowo.pl/szkola-mragowo/2018/Dzien-Pamieci-Ofiar-Oblawy-Augustowskiej

QR Code