Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Dov Frohman – wynalazca układu EPROM

Dov Frohman – wynalazca układu EPROM

Opublikowano: środa,

28 marca 1939 roku urodził się Dov Frohman, który przeszedł do historii informatyki jako wynalazca układu EPROM.

Frohman przyszedł na świat w Amsterdamie kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Jego rodzice byli polskimi Żydami, którzy od początku lat 30. mieszkali w Holandii. Kiedy w 1942 roku w okupowanej Holandii nastąpiło nasilenie działań przeciwko obywatelom narodowości żydowskiej, rodzice Frohmana skorzystali z pomocy ruchu oporu i umieścili swojego syna u prawosławnej rodziny Van Tilborghs. Dzięki temu udało mu się przeżyć wojnę. Jego rodzice zginęli w Holokauście.

Po wojnie trafił do sierocińca dla dzieci żydowskich. W 1949 wyjechał do Izraela. W 1959 rozpoczął studia na wydziale elektrotechnicznym Instytutu Technologii Technion. Od 1963 roku kontynuował naukę na uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Po obronie pracy magisterskiej podjął pracę w laboratorium badawczo-rozwojowym firmy Fairchild Semiconductor. Po obronie pracy doktorskiej w 1969 roku przeniósł się do firmy Intel. W 1970 roku opracował koncepcję układu półprzewodnikowego EPROM.

W 1970 roku stosowano dwa typy pamięci półprzewodnikowych. Układy RAM były łatwe do zaprogramowania, jednak traciły zawartość po odłączeniu zasilania (tzw. układy z pamięcią ulotną). W układach ROM dane zapisywano na stałe bez możliwości ich zmiany. EPROM połączył oba te rozwiązania – zapisane dane można modyfikować i zostają one zachowane po odłączeniu zasilania. Był to wielki krok na drodze do opracowania współczesnych pamięci flash. Obok mikroprocesora, EPROM stał się kluczową innowacją przemysłu elektronicznego. Niewiele osób wie, że w latach 80. ten produkt wygenerował firmie Intel największe przychody.

Po wynalezieniu układu EPOROM Frohman odszedł z Intela. Wykładał elektrotechnikę na Uniwersytecie Nauki i Techniki Kwame Nkrumaha w Ghanie. W 1973 roku wrócił do Intela. Planował powrót do Izraela, co zbiegło się z interesami przedsiębiorstwa. W 1974 Frohman wyjechał do Izraela, aby stworzyć tam centrum projektowania układów. Równolegle pracował jako wykładowca na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1985 roku Intel podpisał z rządem izraelskim porozumienie o utworzeniu zakładu produkcji półprzewodników. Dyrektorem naczelnym izraelskiego oddziału Intela został Dov Frohman, który doprowadził do zbudowania drugiej fabryki Intela w Izraelu. Obecnie Intel Izrael jest głównym ośrodkiem badań i rozwoju technik bezprzewodowych przedsiębiorstwa.

Frohman rozstał się z firmą Intel w 2001 roku.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie