Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start”

Opublikowano: poniedziałek,

Dzisiaj rusza akcja informacyjna na temat rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na wydatki związane z edukacją ich dzieci. Świadczenie obejmie wszystkich uczniów do ukończenia 20. roku życia, bez względu na dochody ich rodziców lub opiekunów. Dzieci niepełnosprawne otrzymają takie wsparcie do ukończenia 24. roku życia.

Przybory

W liście minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół czytamy:

„1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu »Dobry Start«. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program »Dobry Start« to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. ”

Więcej informacji…

Przybory Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.