Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Andrew Stuart Tanenbaum

Andrew Stuart Tanenbaum

Opublikowano: piątek,

16 marca 1944 roku urodził się Andrew Stuart Tanenbaum, który przeszedł do historii informatyki jako twórca systemu MINIX.

Andrew Tanenbaum ukończył studia na wydziale fizyki prestiżowej amerykańskiej uczelni technicznej Massachusetts Institute of Technology. W 1971 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Berkeley. Z powodów rodzinnych przeprowadził się do Holandii i został wykładowcą na Vrije Universiteit w Amsterdamie. Jest autorem licznych podręczników z zakresu informatyki. Wielu doktorantów Tanenbauma to obecnie znani naukowcy w dziedzinie informatyki.

W 1987 roku Andrew Tanenbaum napisał podręcznik „Operating Systems: Design and Implementation” (Systemy operacyjne: projektowanie i implementacja), do której dołączył przykładowy system operacyjny o nazwie MINIX. Znaczna część jego kodu źródłowego została umieszczona w książce w charakterze omówionych przez autora przykładów. Kod systemu liczył 12 tysięcy linii i został napisany głównie w języku C. Początkowo MINIX miał być systemem jedynie do celów edukacyjnych, jednak jego trzecia wersja znalazła zastosowanie w systemach wbudowanych. MINIX był źródłem inspiracji dla Linusa Torvaldsa – twórcy systemu Linux.

Czytelnia online