Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Bitwa pod Kockiem

Bitwa pod Kockiem

Opublikowano: niedziela,

W dniach 17–20 czerwca 1831 podczas powstania listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi rozegrała się bitwa pod Kockiem.

14 czerwca 1931 roku pułkownik Samuel Różycki na czele grupy liczącej 1 baon i 3 szwadrony opanował Kock. 17 czerwca nad ranem na stacjonujące w mieście polskie oddziały uderzyła składająca się z dwunastu szwadronów rosyjska formacja generała Kwitnickiego. Żołnierze Różyckiego atak odparli, jednak wieczorem opuścili miasto. W pościg za nimi ruszyli Rosjanie.

Na wieść o nadciągających w ten rejon wojskach polskich pod dowództwem generała Ramoriny pułkownik Samuel Różycki zawrócił i ponownie zajął Kock. 20 czerwca jeszcze raz jego oddziały zaatakowali Rosjanie, podobnie jak kilka dni wcześniej zostali odparci przez Polaków. Jeszcze tego samego dnia Różycki znów opuścił miasto.

Kock na trwale wpisał się do historii Polski. Rozegrało się tutaj kilka bitew: w czasie postań listopadowego i styczniowego, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wrześniowej.

Czytaj więcej…

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.