Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Zarobki w pierwszym roku pracy

Zarobki w pierwszym roku pracy

Kwestie finansowe nie są może najważniejsze podczas wyboru zawodu, jednak warto znać aktualne zarobki osiągane w poszczególnych profesjach. Analiza została ograniczona do zawodów, które można zdobyć w naszym technikum. Dane dotyczą zarobków w pierwszym roku pracy.

Dane źródłowe

Dane do naszej analizy pochodzą z raportu firmy Sedlak & Sedlak. Informacje o zarobkach pozyskano od osób o różnym poziomie wykształcenia. Wielkość firm i miejscowości, w których pracują, także została zróżnicowana. Ze względów prawnych, nie możemy podać szczegółowych danych z raportu, jednak są one dostępne między innymi w artykule „Zarobki osób w pierwszym roku pracy w 2016 r.”.

Nasze kierunki wg branż

  • technik informatyk – technologie informatyczne (IT);
  • technik organizacji reklamy – usługi dla biznesu;
  • technik przetwórstwa mleczarskiego – przemysł lekki (przemysł spożywczy);
  • technik pojazdów samochodowych – usługi dla ludności.

Zarobki w pierwszym roku pracy

W 2016 roku najwięcej zarabiały osoby w zawodach związanych z technologiami informatycznymi (także technicy informatycy). Trzecia pozycja w zestawieniu to usługi dla biznesu (technik organizacji reklamy). Przemysł lekki (w tym technik przetwórstwa mleczarskiego) znalazł się w środku stawki. Usługi dla ludności okazały się mniej dochodową branżą jednak mechanik pojazdów samochodowych to jeden z lepiej opłacanych zawodów z tej grupy (patrz: ile zarabia mechanik pojazdów samochodowych).

Z analizowanego zestawienia wynika, że zawody, które można zdobyć w naszym technikum, są w grupie dających dużą szansę uzyskania zarobków powyżej średniej.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie