Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Artykuł uwzględnia aktualne zmiany prawne, niektóre informacje dotyczą tylko uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od roku szkolnego 2016/2017.

W kształceniu zawodowym wyodrębniono tzw. kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacja ma jednoznaczną nazwę, która określa, czego uczeń nauczył się w szkole. Na przykład dla technika informatyka, kwalifikacja „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” oznacza między innymi umiejętność składania i naprawiania komputerów.

W branżowej szkole I stopnia występuje jedna kwalifikacja, w technikum maksymalnie dwie. Kwalifikacje zawodowe są potwierdzane poprzez zdanie egzaminu zawodowego. Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo. Absolwent może zdobywać kolejne kwalifikacje, Przewidziano kilka możliwości:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • szkoły policealne;
 • branżowe szkoły II stopnia.

Trudno określić jak będzie zmieniał się rynek pracy, być może w przyszłości wymagana będzie zmiana zawodu. Model edukacji z wyodrębnionymi kwalifikacjami zawodowymi znacznie to wszystko ułatwia. Najprostsza ścieżka rozwoju to kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dla niektórych pracodawców dużym plusem mogą być nietypowe połączenia kwalifikacji, na przykład monter konstrukcji budowlanych z dodatkową kwalifikacją „Prowadzenie sprzedaży” będzie idealnym kandydatem na pracownika sklepu z materiałami budowlanymi.

Każda kwalifikacja posiada symbol. Litery w oznaczeniu kwalifikacji oznaczają obszar kształcenia, do którego przypisany jest zawód.

 1. administracyjno-usługowy (AU);
 2. budowlany (BD);
 3. elektryczno-elektroniczny (EE);
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
 6. turystyczno-gastronomiczny (TG);
 7. medyczno-społeczny (MS);
 8. artystyczny (ST).

Każda kwalifikacja oznaczona jest dodatkowo numerem, który określa konkretną kwalifikację w obrębie danego obszaru.

Kwalifikacje w naszym technikum

Technik informatyk

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik organizacji reklamy

 • AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych;
 • AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Technik pojazdów samochodowych

 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  albo MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik przetwórstwa mleczarskiego

 • TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
 • TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich.

Nasza branżowa szkoła I stopnia

Kształcimy w każdym zawodzie, w którym kandydat podpisze umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu. Z tego powodu podajemy kwalifikacje tylko w najbardziej popularnych zawodach.

 • Sprzedawca – AU.20. Prowadzenie sprzedaży;
 • Kucharz – TG.07. Sporządzanie potraw i napojów;
 • Mechanik pojazdów samochodowych – MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Więcej informacji znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz na naszej stronie.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.