Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Jak będzie wyglądało kształcenie w szkole branżowej I i II stopnia? Czy wiesz, że absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych? Wymieniamy najważniejsze fakty związane z reformą oświaty w zakresie szkoły zawodowej. Absolwent branżowej szkoły zawodowej pierwszego stopnia ma duże możliwości rozwoju.

Co się zmieni?

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;
 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej;
 • Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej, będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.
 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
 • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. (rok szkolny 2020/2021).

Co po szkole I stopnia?

 • Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe;
 • Będzie on mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę;
 • Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w szkole II stopnia;
 • Jeśli podejmie pracę, może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od II klasy;
 • Aby podnosić swoje kwalifikacje, może zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika;
 • Absolwenci branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości jak w innych szkołach;
 • Uczeń po branżowej szkole II stopnia będzie mógł ubiegać się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych.

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony http://reformaedukacji.men.gov.pl/. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziesz więcej szczegółów.

Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów:

Reforma edukacji

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.