Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

W związku z realizacją projektu "Technik przetwórstwa mleczarskiego - nowa szansa dla uczniów", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu ZSZ W Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Wsparcie obejmie szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem oraz staże w przedsiębiorstwie MLEKPOL®

Planowana tematyka:

  • Żywienie człowieka i dietetyka
  • Menadżer jakości i bezpieczeństwa żywności
  • Programowanie sterowników SIMATIC S7
  • Przetwórstwo mleka

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne

Stopka Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.