Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Związek Sybiraków

Związek Sybiraków

Dzisiaj przypada 28 rocznica reaktywacji Związku Sybiraków – organizacji zrzeszającej byłych zesłańców, którzy nazywają siebie Sybirakami.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w wolnej Polsce zaczęły powstawać zrzeszenia Sybiraków. Młodzi ludzie urodzeni na Syberii założyli w 1921 roku Niezależny Akademicki Związek Sybiraków. W 1926 w Katowicach z inicjatywy żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej powstało Zrzeszenie Sybiraków. Na początku 1928 roku odbyło się spotkanie organizacyjne związane z organizacją I Zjazdu Sybiraków. Odbył się on w czerwcu 1928. Powstał wtedy Związek Sybiraków.

Honorowymi członkami związku zostali Józef Piłsudski oraz etnolog i pisarz syberyjski – Wacław Sieroszewski. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków był Henryk Suchenek-Suchecki. Po zakończeniu drugiej wojny światowej prowadzenie działalności związku w Polsce nie było możliwe ze względów politycznych.

Dzięki grupie inicjatywnej, a zwłaszcza Irenie Głowackiej, doszło do reaktywacji związku w 1988 roku. W czerwcu złożono wniosek o rejestrację do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, a 17 grudnia 1988 roku Związek Sybiraków został zarejestrowany.

Związek działa na kilku płaszczyznach. Ważnym zadaniem jest opieka nad członkami. Są to ludzie starzy, borykający się z chorobami, czasami samotni. Związek wydaje książki, czasopisma, biuletyny. Oddziały i Koła organizują pielgrzymki, wystawy, wydarzenia okolicznościowe. Fundowane są tablice, pomniki i inne znaki pamięci. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw.

Statutowe cele Związku Sybiraków:

  1. Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
  2. Prowadzenie działalności charytatywnej.
  3. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR.
  4. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.
  5. Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.
  6. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
  7. Współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
  9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Czytaj więcej…

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie