Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Sukces ucznia naszej szkoły w XXVI Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Sukces ucznia naszej szkoły w XXVI Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Dnia 16 grudnia 2017 roku w sobotnie przedpołudnie w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się XXVI Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Do Olimpiady przystąpili uczniowie z naszej szkoły Julia Stefaniak z klasy II Technikum Informatycznego i Michał Turczynowicz z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. W eliminacjach wzięło udział 14 uczestników – laureatów etapu szkolnego wszystkich typów szkół powiatu mrągowskiego. Michał Turczynowicz z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych okazał się najlepszym wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Zajął I miejsce w eliminacjach Rejonowych Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża i tym samym uzyskał awans do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy naszemu uczniowi i życzymy powodzenia na następnym etapie, który odbędzie się w marcu 2018 roku.

Uczniów naszej szkoły do Olimpiady przygotowały p. T. Bałdyga, p. Maria Sobieraj i p. C. Mordasiewicz. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i ma na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną.

Za stronę merytoryczną i organizacyjną olimpiady odpowiadały: p. Teresa Bałdyga – pedagog szkolny, p. Maria Sobieraj – nauczyciel języka polskiego i p. Magdalena Wróblewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali drobne upominki i dyplomy, które ufundował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie.

Relacje sporządziła Teresa Bałdyga, opiekun szkolnego koła PCK, pedagog szkolny przygotowujący uczniów do olimpiady.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.