Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Ze świątecznymi życzeniami…

Ze świątecznymi życzeniami…

Jak co roku wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie odwiedzili podopiecznych Hospicjum Domowego im. św. Wojciecha w Mrągowie. Kilka dni wcześniej wolontariusze pod opieką p. T. Bałdyga i p. M. Sobieraj przygotowali stroiki i świąteczne kartki z życzeniami. W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku wolontariusze: Julia Stefaniak z klasy II Ti i Michał Turczynowicz z klasy II TŻ i UG udali się ze stroikami i życzeniami do podopiecznych Hospicjum. Dla wolontariuszy uśmiech na twarzy podopiecznych jest najważniejszą nagrodą.

Opracowała: T. Bałdyga

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.