Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Seminarium z cyklu „Akademia Borussii”

Seminarium z cyklu „Akademia Borussii”

Uczniowie

5 grudnia 2017 roku uczniowie z naszej szkoły brali udział w spotkaniu z cyklu „Akademia Borussii”. Seminarium pt. pt. „Krajobraz Kulturowy jako przestrzeń do działań na rzecz rozwoju społecznego” odbyło się w Zespole Szkół nr 2 im. W. Jagiełły w Mrągowie.

W otwartej formule debaty z udziałem ekspertów i praktyków zostały przybliżone idee ochrony krajobrazu i zastanawiano się, jak utrzymać ważne cechy krajobrazu i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Ważnym aspektem było budowanie świadomości wokół kulturotwórczego znaczenia ochrony krajobrazu.

W spotkaniu brali udział nasi uczniowie z drugiej klasy technikum organizacji reklamy wraz z nauczycielem bibliotekarzem Teresą Orzoł.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie