Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Wizyta uczniów z naszej szkoły w Sejmie RP

Wizyta uczniów z naszej szkoły w Sejmie RP

W czwartek 7 grudnia na zaproszenie Posła na Sejm PR Pana Pawła Papke, grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w specjalnej wycieczce do Sejmu RP.

Wycieczka naszej młodzieży zbiegła się z trwającym w tym czasie posiedzeniem Sejmu i debatą nad wotum nieufności dla Rządu Beaty Szydło.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć salę obrad sejmowych oraz trwające obrady. Udało się im także poznać kulisy życia sejmowego podczas wizyty w hotelu sejmowym gdzie mogli spotkać wielu posłów i senatorów oraz chwilę swobodnie z nimi porozmawiać.

Była to dla wielu z nich wspaniała okazja by zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje Sejm RP. Szczególne podziękowania dla Pana Posła RP - Pawła Papke za możliwość odbycia wspaniałej i namacalnej lekcji wychowania obywatelskiego.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.