Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Pierwszy odcinek „Potopu” Henryka Sienkiewicza

Pierwszy odcinek „Potopu” Henryka Sienkiewicza

23 grudnia 1884 roku w warszawskim dzienniku „Słowo” opublikowano pierwszy odcinek powieści historycznej „Potop” Henryka Sienkiewicza. W XIX roku dość częstą praktyką było, że dzieła literackie debiutowały w formie odcinków ukazujących się w gazetach. „Potop” to druga z powieści tworzących „Trylogię”. Materiały do powieści Sienkiewicz gromadził od 1880 roku. Pracę na „Potopem” rozpoczął w październiku 1884. Powieść została ukończona latem 1886 roku. Równolegle do postępujących prac, w dzienniku „Słowo” ukazywały się kolejne odcinki.

Z „Potopem” wiąże się pewna anegdota. Sienkiewicz pisał swoje powieści „na raty”, tylko tyle, żeby tekstu wystarczyło na aktualny odcinek w gazecie. W 1886 roku pisarz przebywał za granicą, pewnego dnia redakcja „Słowa” otrzymała następującą depeszę:

„Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic? Zapomniałem i nie mogę dalej pisać Sienkiewicz”.

Odpowiedź redakcji:

„Kmicic w Częstochowie wysadza armatę Redakcja”.

Pierwsze wydanie książkowe „Potopu” ukazało się w 1886 w Warszawie. Zachowała się część rękopisu – obecnie znajduje się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu.

Potop

Fragment pierwszego odcinka powieści historycznej „Potop” z dziennika „Słowo”.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie