Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Język Perl

Język Perl

Swoje trzydziestolecie obchodzi dziś język programowania Perl. Kiedy Larry Wall 18 grudnia 1987 roku udostępniał jego pierwszą wersję, narzędzie było przeznaczone głównie do pracy z danymi tekstowymi. Obecnie dostępna jest olbrzymia kolekcja modułów perlowych, które można pobrać z archiwum CPAN, pozwalających na łatwe wykorzystywanie języka Perl do bardzo różnorodnych zastosowań. Najnowszą stabilną języka Perl to Perl 5, który po raz pierwszy udostępniono stosunkowo dawno, bo w 1994 roku. Od dłuższego czasu trwają prace nad Perl 6.

Naturalnym środowiskiem języka Perl jest UNIX i jego pochodne, jednak systematycznie rośnie jego popularność wśród użytkowników systemów Windows.

Zdjęcie dodane do artykułu zostało wybrane na cześć klasycznej książki dla początkujących adeptów języka Perl – „Learning Perl” Randala Schwartza wydanej w 1993 roku, w wydawnictwie O'Reilly Media, której okładka przedstawia lamę. Pozycja ta doczekała się wielu wydań, w wydawnictwie Helion jest dostępna także w języku polskim.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie