Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Moje Boisko – Orlik 2012

Moje Boisko – Orlik 2012

21 grudnia 2009 roku w Kwidzynie oddano do użytku 1000. Orlika. Przez pięć lat realizacji programu powstały 2604 obiekty.

Najważniejszym celem programu „Moje Boisko – Orlik 2012” było zapewnienie społeczeństwu szerokiego i bezpłatnego dostępu do obiektów sportowych. Inicjatywa była w szczególności dedykowana dzieciom i młodzieży. Przedsięwzięcie finansowały wspólnie organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

W skład budowanych obiektów wchodziły:

  • boisko piłkarskie o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią;
  • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m × 30 m z nawierzchnią poliuretanową, dostępny był wariant boiska o wymiarach 30 m × 50 m;
  • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60 m²;
  • ogrodzenie wykonane z siatki o wysokości 4 metrów;
  • oświetlenie składające się z minimum 8 słupów oświetleniowych.

Program Orlik 2012 dotarł również do Mrągowa. Pierwszy mrągowski Orlik został oddany do użytku 2 maja 2009 roku na terenie byłej jednostki wojskowej. 6 grudnia 2010 roku przy Zespole Szkół nr 4 na osiedlu Mazurskim oddano kolejny obiekt.

Program został zakończony w grudniu 2013 roku. Na jego realizację wydatkowano z budżetu państwa 970 milionów złotych. Nowe kompleksy znacząco wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu w Polsce. Najwięcej boisk zbudowano w województwie zachodniopomorskim – 175. Bez Orlików pozostała ⅓ gmin w Polsce. Najczęściej wskazywanym powodem był brak środków własnych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Niestety często samorządowcy jako przyczynę wskazywali także brak zainteresowania programem.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.