Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Komisja Likwidacyjna Rządu Rzeczypospolitej

Komisja Likwidacyjna Rządu Rzeczypospolitej

Dekretem prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z dnia 20 grudnia 1990 roku powołana została Komisja Likwidacyjna Rządu Rzeczypospolitej. Komisja powstała w związku z wypełnieniem misji władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Prezydent Ryszard Kaczorowski decyzję o utworzeniu Komisji podjął po wyborach prezydenckich w Polsce w 1990 roku. Tym samym ostatecznie uznał, że Polska jest niepodległa.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie funkcjonowały w latach 1939–1990. Były legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, które po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 zmuszone zostały opuścić kraj.

22 grudnia 1990 roku prezydent Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie – prezydentowi Polski wybranemu w wyborach powszechnych. 8 grudnia 1991 działalność zakończyły Rada Narodowa i Najwyższa Izba Kontroli. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej była organem konsultacyjnym i opiniodawczym prezydenta i rządu RP na uchodźstwie.

Komisja zakończyła ostatecznie działalność wszelkich organów emigracyjnych do końca roku 1991.

Skład Komisji Likwidacyjnej Rządu RP:

  • prof. Edward Szczepanik – przewodniczący;
  • Jerzy Ostoja-Koźniewski – Minister Skarbu;
  • gen. bryg. Jerzy Przemysław Morawicz;
  • prof. Zygmunt Szkopiak;
  • Bohdan Wendorff;
  • Ryszard Zakrzewski;
  • Jerzy Zaleski.
Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie