Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Karol Pentz

Karol Pentz

Karol Pentz urodził się 17 grudnia 1908 roku w Dobromilu. Maturę zdał w 1929 roku. Od 1930 roku pracował jako urzędnik pocztowy. W latach 1933–1938 studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W 1938 roku zdał egzamin referendarski w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie.

We wrześniu 1939 roku z uwagi na wykonywaną pracę nie został zmobilizowany. W grudniu 1939 roku był zagrożony aresztowaniem przez NKWD, zaczął się ukrywać. Został złapany na próbie przekroczenia granicy polsko-węgierskiej na początku kwietnia 1940 roku. Przebywał w sowieckich więzieniach oraz w łagrze w Republice Komi. 24 września 1941 roku wstąpił do Armii Andersa.

Zgłosił się do służby w kraju. Po przeszkoleniu w nocy z 30 na 31 maja 1944 roku został przerzucony do okupowanej Polski. Skakał ze spadochronem w okolicach Łańcuta. Walczył w powstaniu warszawskim w szeregach Batalionu Kiliński. Jego oddział operował w rejonie Śródmieścia. Karol Pentz objął dowodzenie 6 kompanią „Wawer”. Brał udział w walkach o budynek PAST. 29 sierpnia przy ul. Próżnej został ciężko raniony. Zmarł 9 września 1944 w powstańczym szpitalu.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie