Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Herbatka bostońska

Herbatka bostońska

16 grudnia 1773 roku mieszkańcy Bostonu zatopili ładunek herbaty na znak protestu przeciw polityce Wielkiej Brytanii wobec kolonii. Akcja przeszła do historii jako „Herbatka bostońska” (The Boston Tea Party).

W 1773 roku ceny herbaty na rynkach światowych drastycznie spadły w związku z jej nadmierną podażą. Kompania Wschodnioindyjska posiadała olbrzymie zapasy tego towaru i stanęła przed perspektywą wielkich strat. Aby ratować sytuację, Brytyjczycy wprowadzili „Ustawę o herbacie” (The Tea Act), dając Kompanii prawo sprzedaży herbaty w amerykańskich koloniach bez jakichkolwiek ceł i podatków. Oczywiście mocno tracili na tym amerykańscy importerzy. W wielu amerykańskich portach nie wpuszczano statków Kompanii. Ruch w porcie w Bostonie odbywał się bez takich problemów, ponieważ miejscowy gubernator miał do dyspozycji wojsko i okręty wojenne. Boston stał się głównym miejscem wwożenia herbaty do Ameryki.

16 grudnia 1773 roku przy nadbrzeżu portowym w Bostonie zacumowane były trzy statki Kompanii Wschodnioindyjskiej: „Dartmouth”, „Eleanor” i „Beaver”. W ich ładowniach znajdowały się duże ilości chińskiej herbaty. Rozładunek miał nastąpić następnego dnia. W nocy grupa kilkudziesięciu mężczyzn z konspiracyjnej organizacji „Synowie Wolności” wdarła się na statki i wyrzuciła cały ładunek herbaty za burtę. Niektórzy spośród konspiratorów byli przebrani za Indian. Akcja była bardzo szybka i skuteczna, nie stosowano przemocy. Zmuszono jedynie kapitanów statków do podpisania oświadczenia, że wyrzucona została tylko herbata.

Brytyjczycy w reakcji na wypadki z 16 grudnia zamknęli port w Bostonie. Odbiło się to negatywnie na handlu w regionie, co doprowadziło do radykalizacji nastrojów i kolejnych wydarzeń, które splecione z innymi konfliktami doprowadziły dwa lata później do wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zakończyła się ona zrzuceniem brytyjskiego zwierzchnictwa i powstaniem pierwszego na świecie demokratycznego państwa – Stanów Zjednoczonych.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.