Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Twoja krew ratuje ludzkie życie

Twoja krew ratuje ludzkie życie

Dnia 15 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się uroczystość poświęcona Honorowym Dawcom Krwi. Od wielu lat Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych p. Paweł Długoborski gościł członków PCK i HDK w szkole, którą kieruje. Pan Paweł Długoborski jest Prezesem Zarządu Rejonowego PCK. Spotkanie było okazją do uhonorowania osób, które regularnie i honorowo oddają krew oraz propagują na co dzień idee czerwonokrzyskie i krwiodawstwa. Na tej uroczystości wręczono złote, srebrne i brązowe odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W tym roku udało się zebrać rekordową ilość krwi – 268 litrów. Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych uświetniła uroczystość programem patriotycznym i kolędami oraz przygotowanym poczęstunkiem. Ważnym akcentem spotkania była wystawa zbiorów poświęconych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, którą zorganizował ze zbiorów własnych długoletni, zasłużony dawca krwi p. Józef Kwoczko. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Za przygotowanie młodzieży, dekoracji sali i stołów odpowiadały:
p.Teresa Bałdyga - pedagog szkolny , p. Maria Sobieraj – nauczycielka języka polskiego i p. Magdalena Wróblewska – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych przygotowała potrawy wigilijne.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie